Διδακτικό προσωπικό

Το διδακτικό προσωπικό του τμήματος Ε.Α.Σ.Δ.Α αποτελείται από:

  • το Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Μ.Ε.Π)
  • το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π)

Για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε από το μενού αριστερά.