Δομή των σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών δομείται πάνω στην ελάχιστη υποχρεωτική φοίτηση οκτώ εξαμήνων. Ειδικότερα, τα πρώτα επτά εξάμηνα περιλαμβάνουν μαθήματα, ενώ το όγδοο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και εξάμηνη πρακτική άσκηση.

Τα μαθήματα είναι θεωρητικά, είτε μεικτά τα οποία περιλαμβάνουν θεωρητικό και το αντίστοιχο εργαστηριακό μέρος, είτε μεικτά τα οποία περιλαμβάνουν και Ασκήσεις Πράξης.

Το πρόγραμμα σπουδών δομείται με βάση τον φόρτο εργασίας του σπουδαστή για κάθε μάθημα και χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό διδακτικών μονάδων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διδακτικών Μονάδων ECTS.

Κάθε τυπικό εξάμηνο περιλαμβάνει μαθήματα με συνολικά 30 διδακτικές μονάδες, οι οποίες κατανέμονται σε κάθε μάθημα ανάλογα με τις ώρες διδασκαλίας και τον αντίστοιχο φόρτο εργασίας για κάθε μάθημα. Ο συνολικός φόρτος εργασίας για τον σπουδαστή σε κάθε εξάμηνο είναι 50 ώρες. Στο τελευταίο εξάμηνο εκπονείται η πτυχιακή εργασία, στην οποία αντιστοιχούν 20 διδακτικές μονάδες, και η πρακτική άσκηση, στην οποία αντιστοιχούν 10 διδακτικές (πιστωτικές) μονάδες.             

Τα μαθήματα κατατάσσονται σε τρεις τομείς μαθημάτων:

  1. Αρχιτεκτονικής, Κατασκευαστικής και Παραστατικής Τεχνολογίας.
  2. Εικαστικών Τεχνών και Διακοσμητικών Εφαρμογών.
  3. Σχεδιασμού (design) Χώρου και Αντικειμένου

Τα μαθήματα είναι συνολικά 39. Από τα μαθήματα αυτά, τα 35 θα είναι υποχρεωτικά, ενώ τα άλλα τέσσερα είναι κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά, προσφέροντας εναλλακτικά μαθήματα στους σπουδαστές. Συνολικά τα μαθήματα που παρακολουθεί ο σπουδαστής είναι 40, δηλαδή 39 μαθήματα συν 1 η πτυχιακή εργασία.

  1. Παράρτημα διπλώματος (στην Ελληνική γλώσσα)
  2. Παράρτημα διπλώματος (στην Αγγλική γλώσσα)