Επαγγελματικά δικαιώματα

Τον Ιούνιο 2009 (πριν την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος ΕΑΔΣΑ του ΤΕΙ Σερρών) εκδόθηκε το Π. Δ. 67/2009 για την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του αντίστοιχου Τμήματος του ΤΕΙ Αθήνας. Τα επαγγελματικά αυτά δικαιώματα κατ επέκταση θα ισχύσουν και για τους μελλοντικούς πτυχιούχους ΕΑΔΣΑ του ΤΕΙ Σερρών.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ΕΑΔΣΑ είναι επαγγελματικά κατοχυρωμένοι, με έναν σαφή και απόλυτα προσδιορισμένο επαγγελματικό τομέα εργασίας. Επίσης, οι πτυχιούχοι ΕΑΔΣΑ κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους δεν εμπλέκονται (και δεν ανταγωνίζονται) με καμία άλλη επαγγελματική ομάδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (όπως συμβαίνει με πτυχιούχους άλλων ειδικοτήτων των ΤΕΙ).

Τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς η επιστήμη της Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, της Διακόσμησης και του Σχεδιασμού των Αντικειμένων (Interior Design & Architecture, Inner Architektur κλπ) δεν εντάσσεται στα Πανεπιστήμια, αλλά λειτουργεί μέσα στα πλαίσια Σχολών Εφαρμοσμένων Τεχνών. Ταυτόχρονα δεν υπάρχει καμία άλλη Πανεπιστημιακή Σχολή με παρόμοιο γνωστικό αντικείμενο. Έτσι οι πτυχιούχοι του Τμήματος ΕΑΔΣΑ ουσιαστικά βρίσκονται μόνοι τους στην κορυφή της επιστημονικής τους περιοχής (όπως συμβαίνει και με τους πτυχιούχους των Τμημάτων Γραφιστικής, Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης κ. ά του ΤΕΙ Αθήνας)