Είσοδος χρήστη

Όνομα χρήστη

Κωδικός

Eπικοινωνία


Ταχυδρομική Διεύθυνση του Τ.Ε.Ι ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:
Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες Τ.Κ. 62124

Ιστοσελίδα:
www.teicm.gr , eadsa.teicm.gr

Πρόεδρος τμήματος Ε.Α.Δ.Σ.Α:
Δρ. Ι. Θ. Παυλίδης
Αναπληρωτής καθηγητής
Τηλ. 23210 - 49336 Fax 23210 – 49336
e-mail: ipavlid@teicm.gr

 

 

 

 

Γραμματεία Τμήματος ΕΑΔΣΑ:
κ. Ελεκίδου Κυπαρισσία
Τηλ. 23210 – 49337 & 23210 – 49123, Fax 23210 – 49338
e-mai:l decor@teiser.gr, gstef@teiser.gr