Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Μ.Ε.Π)


Pavlidis photo

Δρ. Ιορδάνης Παυλίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΠΜ & ΜΤΓ του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας. Πρόεδρος Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων .

Βιογραφικό,

Dr. I. Pavlidis CV