Συνοπτικό περίγραμμα σπουδών

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α
Κωδικός
Μάθημα
Θ
Ε
Διδακτικές μονάδες
1
ΕΣ101
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι
1
3
4
2
ΒΣ102
ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
3
2
6
3
ΧΡ103
ΧΡΩΜΑ
2
3
5
4
ΙΣ104
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ Ι
4
7
5
ΔΤ105
ΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Ι
2
 

4
6
ΡΕ106
ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΠΛΟΥ Ι
2
4

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α
Κωδικός
Μάθημα
Θ
Ε
Διδακτικές μονάδες
1
ΕΣ201
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ
2
3
5
2
ΒΣ202
ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
2
3
6
3
ΠΛ203
ΠΛΑΣΤΙΚΗ
2
2
6
4
ΙΣ204
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΙΙ
4
7
5
ΕΑ205
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ι
3
3
6

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α
Κωδικός
Μάθημα
Θ
Ε
Διδακτικές μονάδες
1
ΕΣ301
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΣΚΙΤΣΟ
1
2
5
2
ΣΜ302
ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕ Η/Υ
2
2
5
3
ΧΧ303
ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
2
2
4
4
ΔΤ304
ΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΙΙ
3
2
5
5
ΕΑ305
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΙ
2
3
6
6
ΣΥ306
ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ι
2
3
5


Back to to

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α
Κωδικός
Μάθημα
Θ
Ε
Διδακτικές μονάδες
1
ΙΣ401
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΗΣ & ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΙΙΙ
4
7
2
ΡΕ402
ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΙΙ
3
6
3
ΕΑ403
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΙI
3
3
6
4
ΣΥ404
ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙI
2
3
5
5
ΠΜ405
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΚΕΤΑ
2
2
6

 

E΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α
Κωδικός
Μάθημα
Θ
Ε
Διδακτικές μονάδες
1
ΕΑ501
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙV
3
3
7
2
ΣΥ502
ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΙΙ
3
2
6
3
ΣΕ503
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ Ι
2
2
5
4
ΣΒ504
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι (Design)
3
2
6
5
ΕΠΙΛΟΓΗ 1
2
2
6
 
ΥΦ505
1α ΥΦΑΣΜΑ
 
ΚΕ506
1β ΚΕΡΑΜΙΚΗ

 

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α
Κωδικός
Μάθημα
Θ
Ε
Διδακτικές μονάδες
1
ΕΑ601
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ Η/Υ Ι
2
2
4
2
ΣΕ602
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΙΙ
2
3
4
3
ΠΚ603
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
3
2
6
4
ΚΧ604
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
2
4
5
ΣΒ605
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ (Design)
2
2
6
6
ΕΠΙΛΟΓΗ 2
2
2
6
ΚΕ605
2α ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΟΥ
ΣΥ606
2β ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ Η/Υ


Back to to

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α
Κωδικός
Μάθημα
Θ
Ε
Διδακτικές μονάδες
1
ΕΑ701
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ Η/Υ ΙΙ
2
3
5
2
ΕΚ702
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
2
2
5
3
ΨΧ703
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
2
4
4
ΔΤ704
ΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΙΙΙ
3
2
6
5
ΕΠΙΛΟΓΗ 3
2
2
5
ΕΧ705
3α ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΦΩ706
3β ΦΩΤΙΣΜΟΣ
6
ΕΠΙΛΟΓΗ 4
2
2
5
ΣΒ707
4α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ
ΠΜ708
4β ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΚΕΤΑ - ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

 

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α
Κωδικός
Μάθημα
Θ
Ε
Διδακτικές μονάδες
1
ΠΤ801 ΠΤΥΧΙΑΚΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ    
20
2
ΠΑ802 ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΑΣΚΗΣΗ    
10

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Π Ρ Ο Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε Ν Ω Ν   &   Ε Ξ Α Ρ Τ Η Μ Ε Ν Ω Ν    Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν

α/α

Προαπαιτούμενο  Μάθημα

Εξαρτημένο  μάθημα

1
Σχεδιαστική  Μεθοδολογία Σχεδιαστική  Μεθοδολογία με Η/Υ
2
Ελεύθερο Σχέδιο  ΙΙ Ελεύθερο Σχέδιο - Σκίτσο
3
Αρχιτεκτονική  Εσωτερικού  Χώρου ΙΙ Αρχιτεκτονική  Εσωτερικού  Χώρου  ΙV
4
Δομική Τέχνη  ΙΙ Δομική Τέχνη  ΙΙΙ
5
Εικαστική  Σύνθεση  ΙΙ Εικαστική  Σύνθεση  ΙΙΙ
6
Σχεδιασμός Επίπλου  Ι Σχεδιασμός  Επίπλου  ΙΙ
7
Βιομηχανικό  Σχέδιο  Ι Βιομηχανικό  Σχέδιο  ΙΙ
8
Σχεδιασμός  Εσωτερικού  Χώρου  με  Η/Υ  Ι Σχεδιασμός  Εσωτερικού  Χώρου  με  Η/Υ  ΙΙ

 

 

 

 

 

Back to top