Τομείς μαθημάτων

Τα μαθήματα του Τμήματος ΕΑΔΣΑ σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών εντάσσονται σε τρεις τομείς μαθημάτων.
Οι τομείς και τα μαθήματα κάθε Τομέα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Σημείωση: Προσωρινά και μέχρι την πλήρη ανάπτυξη του Τμήματος οι Τομείς αυτοί δεν λειτουργούν ως ανεξάρτητες διοικητικές και διδακτικές ενότητες.

Α΄ ΤΟΜΕΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1
Ιστορία Τέχνης, Αρχιτεκτονικής και Διακόσμησης Ι,  ΙΙ,  ΙΙΙ
2
Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου Ι,  ΙΙ,  ΙΙΙ,  IV
3
Δομική Τέχνη Ι,  ΙΙ,  ΙΙΙ
4
Πλαστική Μακέτα
5
Διαμόρφωση Παραδοσιακών Κτιρίων
6
Διαμόρφωση Εξωτερικών Χώρων
7
Σχεδιαστική Μεθοδολογία
8
Σχεδιαστική Μεθοδολογία με Η/Υ
9
Φωτισμός
10
Κοινωνιολογία του Χώρου

 

Β΄ ΤΟΜΕΑΣ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1
Ελεύθερο Σχέδιο  Ι,  ΙΙ
2
Ελεύθερο Σχέδιο - Σκίτσο
3
Βασικό Σχέδιο
4
Χρώμα
5
Χρώμα στο Χώρο
6
Πλαστική
7
Εικαστική Σύνθεση Ι,  ΙΙ,  ΙΙΙ
8
Εικαστική Σύνθεση με Η/Υ

 

Γ΄ ΤΟΜΕΑΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
1
Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου με Η/Υ  Ι,  ΙΙ
2
Βιομηχανικό Σχέδιο Ι,  ΙΙ
3
Βιομηχανικό Σχέδιο με Η/Υ
4
Πλαστική Μακέτα - Μοντελοποίηση
5
Σχεδιασμός Επίπλου Ι,  ΙΙ
6
Σχεδιασμός και Κατασκευή Επίπλου
7
Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων
8
Ρυθμολογία Επίπλου Ι,  ΙΙ
9
Ύφασμα
10
Κεραμική
11
Ψυχολογία του Χώρου